executor

Notificare

În vederea comunicarii unei notificari se vor depune la sediul biroului ori se vor comunica prin corespondenta urmatoarele:

  • cerere de comunicare a înscrisului (DESCARCA),
  • actul judiciar sau extrajudiciar în trei exemplare,
  • copie act de identitate al partii ce solicita comunicarea în cazul persoanelor fizice,
  • dovada calitatii de reprezentant (împuternicire avocatiala, contract de mandat, procura, etc.), daca notificarea se face sau se depune prin acesta persoana,
  • eventuale acte atasate în doua exemplare (daca se comunica un act în original se va depune originalul si o xerocopie),
  • taxa judiciara de timbru, de câte 4 lei pentru fiecare comunicare (se achita numerar la Directiile Fiscale de la domiciliul/sediul persoanei care solicita notificarea),
  • un timbru judiciar în valoare de câte 0,15 lei pentru fiecare comunicare (se distribuie prin oficiile postale),
  • contravaloarea cheltuielilor necesare comunicarii si onorariul executorului judecatoresc (se vor stabili împreuna cu executorul judecatoresc).