executor

Despre Noi

Societatea Civilă Profesională de Executori Judecătorești FODOR & BUJDOSÓ a luat ființă in 2012, prin asocierea a doi executori judecătorești, Fodor István Zsolt si Bujdosó Albert Zsolt numiți în funcţie prin Ordinul Ministrului Justiţiei, nr.1137/c/19.03.2012.

Societatea Civilă Profesională de Executori Judecătorești FODOR & BUJDOSÓ a fost înregistrat la poziţia nr. 34-35/19.04.2012 în Registrul Executorilor Judecătoreşti, deţinut la Curtea de Apel Brasov.

În cadrul biroului activează o echipă tânără şi dinamică, al cărei obiectiv permanent este realizarea drepturilor creditorilor, drepturi recunoscute prin titlurile executorii. Ceea ce ne recomandă este seriozitatea, operativitatea şi responsabilitatea pe care ne-o impunem în toate activităţile pe care le întreprindem.

Biroul de executare silită colaborează cu specialişti din toate domeniile adiacente executării silite (avocaţi, experţi evaluatori, notari, contabili, etc.), ceea ce asigură un plus de eficienţă activităţii în care suntem implicaţi în slujba clienţilor noştri. Totodată, asigurăm confidenţialitate, iar solicitările Dumneavoastră beneficiează de un profesionalism ce are la bază respectarea cu stricteţe a cadrului juridic ce reglementează activitatea executorilor judecătoreşti.

 
Competenta
 
S.C.P.E.J. FODOR & BUJDOSÓ desfășoară activități de executare silită, constatări, inventarieri bunuri, oferte reale de plată urmate de consemnaţiune, proteste de neplată a cambiilor şi biletelor la ordin şi aplicare măsuri asigurătorii pe raza Curții de Apel Brașov (Județele Brașov și Covasna). 
Privitor la recuperarea pe cale amiabilă a creanţelor, notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare şi comunicarea actelor de procedură, competenţa este la nivel naţional.