executor

Cheltueli

Potrivit art. 39 alin. 5 din Legea 188/2000 republicata, privind executorii judecatoresti sunt cheltuieli de executare:

  • taxele de timbru necesare declansarii silite;
  • onorariul executorului judecatoresc, stabilit potrivit legii;
  • onorariul avocatului in faza de executare silita;
  • onorariul expertului si al interpretului;
  • cheltuielile efectuate cu ocazia publicitatii procedurii de executare silita si cu efectuarea altor acte de executare;
  • cheltuielile de transport;
  • alte cheltuieli prevazute de lege ori necesare desfasurarii executarii silite.

Inaintea demararii procedurii de executare silita partile vor stabilii cuantumul cheltuielilor ocazionate cu executarea silita in functie de complexitatea dosarului, de tipul/tipurile de executare ales/e si a procedurilor necesare a fi efectuate.

Cheltuielile aferente întocmirii actelor de executare, sunt in sarcina debitorului urmarit si se avansează de către creditor. Acestea vor fi recuperate cu prioritate la distribuirea sumelor rezultate din executarea silita conform ordinii stabilite de art. 563 Cod procedura civila. Creditorul va avansa la incheierea contractului un avans din suma stabilita de comun acord cu titlu de cheltuieli de executare, urmand ca pe parcursul executarii silite creditorul să suporte cheltuielile necesare derulării executării sub sancţiunea nerealizării actelor sau activităţilor de executare respective. La momentul recuperarii creantei, creditorului i se vor returna sumele platite cu titlu de avans cheltuieli. 

In tabelul de mai jos sunt evidențiate cuantumul maxim al cheltuielilor de executare silită pentru serviciile prestate de executorii judecătorești prevăzute în Statutul Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești și al profesiei de executor judecătoresc:

 

Nr.crt.    Activitatea Suma (LEI)
1 Înregistrare Până la: 1,00
2 Formare dosar Până la: 10,00
3 Redactare adresă Până la: 10,00
4 Proces-verbal de îndeplinire a procedurii Până la: 20,00
5 Cheltuieli de transport în funcție de distanță și de mijlocul de transport
6 Cheltuieli de transmitere prin poştă în funcţie de valoarea timbrelor necesare pentru modalitatea de transmitere
7 Emiterea somației Până la: 10,00
8 Proces-verbal de sechestru Până la: 30,00
9 Proces-verbal de situație Până la: 50,00
10 otarea somaţiei în cartea funciară Până la: 50,00
11 Publicaţie de vânzare mobiliară Până la: 30,00
12 Publicaţie de vânzare imobiliară Până la: 50,00
13 Emitere adresă poprire pe fiecare terţ popri Până la: 10,00
14 Emitere adresă de radiere a somaţiei din cartea funciară Până la: 50,00
15 Proces-verbal de licitaţie Până la: 50,00
16 Proces-verbal de distribuire sume Până la: 100,00
17 Act de adjudecare Până la: 300,00
18 Proces-verbal de constatare Până la: 100,00
19 Arhivare dosar Până la: 30,00