executor

Servicii

 

Principalele servicii oferite de biroul nostru sunt:

 

 1. Punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii pot sa conste in:
  • executari directe: evacuari, puneri in posesie, granituiri, servituti, predari de bunuri, desintari de lucrari sau constructii, incredintarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului, vizitarea minorului;
  • executari indirecte: urmarirea mobiliara, urmarirea imobiliara, poprirea
 2. Aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca
 3. Constatarea unor stari de fapt in conditiile prevazute de Codul de procedura civila
 4. Intocmirea proceselor-verbale de constatare, in cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de catre debitor, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila
 5. Intocmirea protestului de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si a cecurilor, dupa caz
 6. Notificarea actelor judiciare si extrajudiciare
 7. Comunicarea actelor de procedura
 8. Consultatii in legatura cu constituirea actelor executionale
 9. Recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante
 10. Orice alte acte sau operatiuni date de lege, in competenta biroului executorilor judecatoresti