executor

Formare Dosar

Creditorul, în funcție de modalitatea de executare aleasă sau activitatea solicitată va trebui să depună la executorul judecătoresc o serie de acte necesare în vederea formării dosarului execuțional. În general, pentru orice activitate solicitată vor trebui depuse următoarele:

 • cerere de executare silită sau de îndeplinire a unei activități în două exemplare; (DESCARCATI AICI)
 • copie act de identitate al părţii ce solicită executarea silită 
 • dovada calităţii de reprezentant (împuternicire avocaţială, contract de mandat, procură, etc.) în original, dacă este cazul;
 • titlul executoriu în original + 2 copii;
 • taxă judiciară de timbru pentru încuviinţarea executării - 10+4 lei -(se achită numerar la Direcţiile Fiscale de la domiciliul/sediul debitorului),
 • două timbre judiciare în valoare de câte 0,15 lei (se distribuie prin oficiile poştale)
 • dovezi privind cheltuielile făcute în scopul executării: xerocopiere, deplasare, solicitare informaţii, consultare avocat, executor, etc.
 • vor trebui inaintate si sumele de bani reprezentand contravaloarea cheltuielilor necesare executării şi avansul onorariului executorului judecătoresc (sumele se vor stabili împreună cu executorul judecătoresc)

De asemenea se vor furniza, în măsura în care sunt cunoscute de client, următoarele informaţii:

 • date de identificare ale debitorului : pentru societăţi C.U.I., Nr. înmatriculare R.C., pentru persoane fizice CNP, date de stare civilă, date de contact
 • date privind bunurile proprietatea debitorului precum si informatii privind veniturile debitorului sau ale altor persoane care datoreaza debitorului sume de bani
 • contul bancar al creditorului persoană fizica sau juridică în vederea virării sumelor de bani ce se vor recupera prin executare